Pravidelně Vás budeme informovat o nově přidaných položkách a odborných článcích u nás na webu.

Newsletter


  Přidejte si nás

  Search

  Při pohledu na artefakty z předkládané kolekce týkající se historie statku a jeho obyvatelů z oblasti chodského regionu, se nám vybavují především tato slova - dřina při zemědělských pracích, náročná manuální práce, ale také staré tradice a zvyky, oslnivá řemeslná výroba nebo idyla svérázného života na venkově. To vše a mnohem více v sobě skrývá téměř 800 starožitných předmětů, které z etnografického hlediska řadíme do domažlického kraje a jeho okolí. Každý artefakt sebou nese svůj šrám, který mu byl vryt

  Zpracování lnu Len je textilní plodina, která se po dozrání během srpna vytrhala a svázala do malých snopů a následně usušila, například na půdě. Zpracování lnu byl velice náročný proces. Tobolky a další nepotřebné části se ze stonku nejprve odstraňují pomocí drhlenu. Drhlen se používal k jedné z počátečních fází, k tzv. drhnutí. Len se totiž vytrhával ze země celý i s kořeny a hlavičkami, aby vlákna zůstala co nejdelší pro snadnější předení a po usušení se stonky lnu drhly nebo tloukly. Drhleny byly velké kovové hřebeny,

  Chodský kroj je lidový tradiční oděv z oblasti Chodska. Chodsko samotné se dělilo na dva regiony – Horní a Dolní. Horní Chodsko byla chudším krajem, proto je jejich kroj prostší a jednodušší. V Dolním Chodsku, které bylo trochu bohatší, se dalo setkat i s krajkou na oděvech. Samotná odlehlost kraje přispívala k větší konzervativnosti v odívání a rovněž bezprostřední sousedství s německými oblastmi také hrálo svou roli ve vzhledu a složení kroje. Chodsko se drželo ustálených tradic a samotný kroj velké změny v čase nezaznamenal. Na začátku

  Především v druhé polovině 16. století vznikaly silné neshody mezi Chody a místní vrchností, která byla usídlena na trhanovském zámku . Především za Lammingerů se práva Chodů silně oklešťovala. Ochranu hranic navíc postupně přebíralo profesionální vojsko a tak začala funkce Chodů ztrácet svůj původní smysl a význam a současně s tím se i jejich výsady stávaly přežitkem. To samozřejmě vedlo k mnoha rozporům a svárům. K nejznámějšímu povstání Chodů došlo v posledním desetiletí 17. století. Nejprve bylo vypraveno několik poselství k císaři do Vídně, kde

  Chodsko je historická etnografická oblast v okolí západočeského města Domažlice. Chodové zde obývali několik vesnic v okolí - jednalo se například o Chodov, Újezd, Postřekov, Stráž, Tlumačov, Mrákov, Starý Klíčov, Chodskou Lhotu nebo Pocinovice. Chodové byli statutárně svobodní sedláci, kteří měli za úkol vykonávat strážní službu na západních hranicích Čech. Zároveň střežili dvě důležité obchodní stezky z Bavor do Čech. Za tuto službu získali během středověku a novověku mnoho výsad, které jim dávaly prominentní postavení ve feudálním systému. Chodové díky nim byli osobně svobodní a podléhali

  Pro potřeby nového hotelu byla na zakázku vytvořena jak atypická svítidla, tak rovněž nábytek, což lze doložit z dokumentace vázající se k nákupům interiérového vybavení. Tyto cenné podklady obsahují i část nákresů jednotlivých atypů. Návrhy interiéru byly zpracovávané pod hlavičkou Dílo, podnik českého fondu výtvarných umění, oblastní středisko Brno. Ing. architekt Milan Možný pak řešil především koncepci vnitřních společenských prostor, restauraci, kanceláře, vstupní prostor s recepcí, snack bar a prostor galerie. Samotný interiérový design jednotlivých předmětů a finální barevnost společenských prostor byla odsouhlasena v květnu 1989. Následné

  X