Pravidelně Vás budeme informovat o nově přidaných položkách a odborných článcích u nás na webu.

Newsletter


  Přidejte si nás

  Search

  Ars Longa Antique

  Zpracování lnu, předení a tkalcovství

  Zpracování lnu
  Len je textilní plodina, která se po dozrání během srpna vytrhala a svázala do
  malých snopů a následně usušila, například na půdě.

  Zpracování lnu byl velice náročný proces. Tobolky a další nepotřebné části se ze
  stonku nejprve odstraňují pomocí drhlenu. Drhlen se používal k jedné
  z počátečních fází, k tzv. drhnutí. Len se totiž vytrhával ze země celý i s kořeny
  a hlavičkami, aby vlákna zůstala co nejdelší pro snadnější předení a po usušení
  se stonky lnu drhly nebo tloukly. Drhleny byly velké kovové hřebeny, ve spodní
  části se dvěma hroty, aby se daly zarazit do trámu pro snadnější použití. Drhleny
  mohly být poměrně velké, až 30 zubové. Právě přes tyto zuby se protahovaly
  stonky a hlavičky lnu, čímž se odstraňovaly. Semena z hlaviček se buď schovala
  na další setbu nebo se z nich vylisoval olej. Stonky se pak máčely a sušily
  v pazdernách a následně lámaly na trdlicích.

  Trdlice je další starý ruční nástroj na zpracování lnu. Trdlování tak patřilo
  k jedné z dalších fází procesu výroby lněné tkaniny, při které se používaly velké
  dřevěné trdlice. Ke stojanu se žlábky byla upevněna páka s břity, která zapadala
  do žlábků v podstavci. Stonky se do trdlice dávaly napříč, posouvaly se a
  pohybem páky lámaly. Tím se dokázalo narušit tuhé pazdeří, které se muselo
  odstranit. Jeho zbytky se ještě vyčesávaly na vochlích.

  Vochle a vochlice byly staré nástroje, které se používaly v poslední fázi procesu
  zpracování lnu, než se přešlo k jeho předení. Vochle většinou měly podobu
  širokého prkénka s hustými kovovými hřeby, mohly se držet v ruce nebo se
  zasadily do dřevěné konstrukce. Lněné stonky se švihnutím protahovaly skrz.
  Pro výrobu hrubé pytloviny stačilo koudel česat jen jednou, pro výrobu jemnější
  látky se pročesávala až čtyřikrát, pokaždé na vochli s hustším hřebenem. Po
  vochlování zbyl chumáč jemných vláken, který se dál spřádal. Stejně jako
  mnoho jiných nástrojů i vochle byla nezbytným vybavením každé zemědělské
  usedlosti.

  Předení textilních vláken
  Kolovrat je starobylý stroj ke spřádání rostlinných i živočišných textilních
  vláken. Býval výbavou mnoha stavení a hospodářství. Až do konce středověku
  se vlákno a vlna spřádalo pomocí ručního vřetene, které bylo ve 13. století
  posléze vylepšeno o kolo, které usnadňovalo jeho roztáčení. Produktivita
  přadlem byla poměrně malá, upříst materiál na jednu košili trvalo cca 10 hodin.

  Velkým pokrokem se tedy stal kolovrat, který snížil dobu předení asi na
  polovinu. Jeho vynález se datuje do německých oblastí konce 15. století.
  Zpočátku byl poháněn ručně, později šlapáním. Existovaly dva typy –
  horizontální a vertikální kolovrat. Rozdíl spočíval v umístění křídlového vřetena
  – pokud bylo nad kolem se šlapadlem, jednalo se o vertikální, pokud bylo vedle
  kola, jednalo se o horizontální kolovrat. V průběhu dalších století se nadále
  vylepšovaly. Po vynálezu moderních velkých spřádacích strojů ale kolovraty
  z venkova nezmizely a ženy často předly pro potřebu rodiny. Maximální výrobní
  výkon dosažitelný s kolovratem se udává zhruba 350 metrů příze za hodinu.
  Nejčastěji se předlo v zimně, kdy nebyly žádné jiné zemědělské práce. Předlo se
  při společných večerech, kde bývali přítomni i muži. V horských oblastech se
  někdy předlo až do první světové války.

  Hotová příze se následně měřila pomocí motovidla, na které se navíjela. Ze
  spředených nití se pak tkalo plátno na tkalcovském stavu.

  Tkalcovství
  Vytváření textilií patří k jedné z nejstarších lidských činností, první doklady
  pochází z oblastí blízkého východu již z doby před zhruba 10 tisíci lety. Tato
  činnost se samozřejmě postupem času dále zdokonalovala. Na našem území se
  tkalcovství začalo šířit již před počátkem letopočtu, přímé doklady o tkaní látek
  ze lnu nebo vlny máme i z Velké Moravy.

  Tkalo se pomocí tkalcovského stavu, jednoduchého tradičního nástroje na
  výrobu tkanin. Další rozvoj tkalcovství přišel na přelomu 13. a 14. století, kdy
  vznikaly první tkalcovské cechy. Nejstarší známý doložený cech je pak z roku
  1403 z Olomouce. Od novověku se tkalcovství stále častěji stávalo obživou
  obyvatel spíše podhorských a horských oblastí. Velkou část výroby si lidé
  ponechávali na vlastní užitek – bylo to zboží významné hodnoty a často součást
  svatebních darů nebo dědictví. Zaměstnanci statku často dostávali plátno jako
  část naturálního platu. Později bylo tkaní plátna a předení lnu vyhlášeno za
  svobodnou živnost a tato činnost se započala rozvíjet v manufakturách. Data
  ukazují, že koncem 18. století se zpracováváním lnu, vlny nebo bavlny živilo
  odhadem na 350 tisíc lidí. V 19. století pak začalo zpracování lnu dostávat
  klasický průmyslový charakter.

  X