Pravidelně Vás budeme informovat o nově přidaných položkách a odborných článcích u nás na webu.

Newsletter


  Přidejte si nás

  Search

  Ars Longa Antique

  Historie statku a jeho obyvatlů z oblasti chodského regionu

  Při pohledu na artefakty z předkládané kolekce týkající se historie statku a jeho obyvatelů z oblasti chodského regionu, se nám vybavují především tato slova – dřina při zemědělských pracích, náročná manuální práce, ale také staré tradice a zvyky, oslnivá řemeslná výroba nebo idyla svérázného života na venkově. To vše a mnohem více v sobě skrývá téměř 800 starožitných předmětů, které z etnografického hlediska řadíme do domažlického kraje a jeho okolí. Každý artefakt sebou nese svůj šrám, který mu byl vryt již před dávnou dobou a utváří tak jeho historickou hodnotu. Nejstarší předměty jsou z počátku 19. století, převážná většina pak spadá do 30.-40. let století dvacátého.

  Rozsáhlý statek patřil rodině Dufků, posléze ve 30. letech 20. století se ke statku přiženili také Forstové, pocházejí ze stejné oblasti. Především příslušníci rodu Forstů k nám dodnes promlouvají skrze historii jako přímí účastníci povstání Chodů z konce 17. století. Právě David Forst z Tlumačova byl blízkým spolupracovníkem Jana Sladkého Koziny, slavného vůdce povstání. V katalogu se nám posléze odkrývá historie vzniklá spojením rodu Forstů a Dufků a z jejich pozůstalosti nabízíme předměty vztahující se především k chodské historii, k pracím a životě na venkově nebo trávení volného času. Jedná se v první řadě o chodskou keramiku, kameninové výrobky, předměty denní potřeby, krojové součásti, nábytek, nástroje používané k zemědělské činnosti a zpracování plodin, dobová nářadí, textilie či lidové umění. Všechny tyto věci mají v sobě skrytou řemeslnou zručnost našich předků. Můžete tak zde najít výrobky spojené s mnoha starými tradičními řemesly – bednářstvím a bečvářstvím, košíkářstvím, provaznictvím, truhlařinou, kovářstvím, drátenictvím, tesařstvím, sedlářstvím, ševcovstvím, kamnářstvím nebo výrobou tkanin.

  U vystavených artefaktů je vždy označen jejich původ. Většina pochází ze statku v historickém regionu Chodska a jeho blízkého okolí. Naše artefakty nesou známku původu a můžete se tak stát vlastníkem předmětu s historicky dohledatelným působením.

  Celá kolekce je rovněž doplněna stovkou dobových fotografií, které současní majitelé laskavě poskytli ke zveřejnění ze svého rodinného archivu. Na těchto fotografiích jsou zachyceny přímo nabízené artefakty a dokumentují tak nejen jejich autenticitu, ale i jejich použití v běžném životě na venkovském statku v dobách minulých.

  X