Pravidelně Vás budeme informovat o nově přidaných položkách a odborných článcích u nás na webu.

Newsletter


  Přidejte si nás

  Search

  Ars Longa Antique

  Projektová část, profil stavby a její účel

  Hotel Zálesí, koncipovaný jako tříhvězdičkové rekreační centrum, mohl v době svého
  fungování nabídnout širokou paletu služeb pro všechny věkové kategorie. Byť projektanti
  stavby původně na tomto místě počítali s kuchyní s jídelnou a rozsáhlou ubytovnou
  brigádníků a sezónních pracovníků JZD Zálesí Luhačovice. Odpovědným projektantem stavby
  se tehdy stal Ing. Ladislav Kolář a projektové plány se datují k roku 1985 (podnik
  Centroprojekt Gottwaldov).

  Až do roku 1989 se tedy počítalo s výstavbou ubytovny vedle již stojícího hotelu
  Morava. Objekt měl být šestipatrový a byl stavěn v té době velmi využívanou technologií
  zvedaných železobetonových stropů. Obvod objektu byl dle dokumentace navržen
  z typových keramických panelů. K dispozici jsou rovněž technické zprávy a výkresy zamýšlené
  budovy, stejně jako časový plán realizace nebo faktury vázající se na stavbu (odkaz zde??).
  První se začala stavět jídelna s kuchyní a v druhé etapě ubytovna. Dle dochované
  dokumentace byla v budově zřízena rovněž telefonní linka, závodní rozhlas, časoměrná
  zařízení a televizní anténa. Jednalo se o stavbu s rozpočtovými náklady do 5 milionů Kčs.

  Mezi přední dodavatele patřily velké národní podniky – např. Ocelové koštrukcie, š.p.
  závod Elektro-projekcia, Žilina, Jihomoravské energetické závody, Výrobní družstvo Vsetín
  (především obklady na stavbě), Pozemní stavby Gottwaldov, Frigera Kolín (hlavně chladící
  zařízení), Agrostav Topolčany, SKLOTAS, SKLO UNION, Kovopodnik Brno, Vítkovice
  Transporta, Montážní podnik spojů Praha, Dřevovýroba Ostrava a mnohé další.

  Nicméně projekt se na samém konci 80. let pozměnil – z původní ubytovny a kuchyně
  s jídelnou se nakonec stalo hotelové zařízení. Objekt hotelu tak byl stavebně složen ze dvou
  propojených částí, ubytovací a technické. Železobetonová konstrukce a fasádní panelový
  plášť zavěšený po obvodu každé stropní desky skýtal možnost nepřerušovaného pásu oken,
  což se pro potřeby hotelu ukázalo jako velmi výhodné. Uvnitř stavby navíc nebyly prakticky
  žádné nosné zdi, a proto bylo možné vnitřní dispozice jakkoli prakticky měnit, což se rovněž
  ukázalo jako velice praktické v budoucím využití.

  X