Pravidelně Vás budeme informovat o nově přidaných položkách a odborných článcích u nás na webu.

Newsletter


  Přidejte si nás

  Search

  Ars Longa Antique

  Nábytkový design 80. let

  Postmoderna a funkcionalismus – to byly dva hlavní trendy českého designu 80. let 20.
  století, které se rozvíjely ve svých liniích. Průmyslová výroba se nadále držela především
  požadavků na funkční, praktické a účelné bydlení. Nicméně v rovině jednotlivých umělců se
  velice výrazně začali prosazovat příslušníci mladší generace, kteří byli osloveni tvorbou a
  vývojem v zahraničních oblastech. Docházelo ke snahám oživit poněkud ustrnulejší design a
  oživit ho novými prvky, materiály nebo postupy a přiblížit užitou tvorbu k oblasti
  volného umění. Tyto snahy mladších umělců symbolizuje především výrazné sdružení
  s názvem Atika. Samotná skupina byla založena v roce 1987 v Praze a zakládajícími členy
  byly například Vít Cimbura, Bohuslav Horák, Jiří Pelcl nebo Jaroslav Šusta. Skupina
  vystupovala s celkem radikálním názorem na novou tvorbu.

  Členové byli autory mnoha designových návrhů nábytku, světel, pohárů a dalších předmětů.
  Činnost skupiny se nesoustředila jenom na volnou tvorbu a nábytkový individualismus, ale
  také na veřejné prezentování vlastní tvorby, což bylo klíčové, stejně tak jako fakt, že Atika
  zahájila v době svého působení i diskusi o současném dění v oblasti designu jak ve světě, tak
  u nás.

  V roce 1987 se v Československu uskutečnila první výstava mladých umělců z tohoto
  sdružení a vyvolala silnou reakci. Atika přišla s novými myšlenkami, nezvyklými a
  nekonvenčními tvary. Výstavy skupiny a jejich instalace byly tematicky ucelené a vždy se
  v nich odrážela snaha podtrhnout atmosféru prostoru a jedinečnost místa. Atika dosáhla
  světového renomé a dočkala se také výstav v zahraničí. První zahraniční prezentace se
  uskutečnila v roce 1989 v Paříži. Následně byla jejich díla vystavována také v Berlíně a
  Amsterdamu. Tvorba Atiky byla pro zahraničí značně přitažlivá, protože přinesla nový obsah
  a v mnoha věcech se odlišovala se od klasického evropského postmodernismu.

  Uskupení ukončilo svoji činnost v roce 1992.

  X