Pravidelně Vás budeme informovat o nově přidaných položkách a odborných článcích u nás na webu.

Newsletter


  Přidejte si nás

  Search

  Napoleonské války a první polovina 19.století

  Období napoleonských válek a celkově první polovina 19.století byla velmi dynamickou dobou, vyplněnou několika důležitými a přelomovými událostmi. Téměř celé první dvě dekády představovaly neustálé boje s napoleonskou Francií. Napoleonův vzestup, jeho politika a následné války poznamenaly celou evropskou společnost v mnoha směrech. Samozřejmě také docházelo k výraznému pokroku v oblasti vojenství, výrobě kvalitnějších a účinnějších zbraní, které lépe sloužily svému účelu. Napoleonův rozmach byl osudově ukončen až nezdarem v ruském tažení a následnou prohrou v bitvě u Lipska roku 1813, po níž byl odsunut na ostrov Elba. Císařův návrat a éra stodenního císařství byla již jen krátkým okamžikem, který byl rázně ukončen Napoleonovou porážkou ve slavné bitvě u Waterloo. Bývalý císař dožil svůj život v internaci na vzdálené Svaté Heleně. Po jeho porážce stála Evropa před nelehkým úkolem – jak se vypořádat s dědictvím napoleonských válek a jak vybudovat novou tvář starého kontinentu. Z těchto důvodů byl svolán obrovský politický kongres, který rakouský císař hostil ve Vídni. Kongres nebyl jen nevídanou společenskou a kulturní akcí, ale také stál za novým politickým uspořádáním celé Evropy.

   

  Ukázat předměty z tohoto období

  Více odborného textu naleznete v našem katalogu.

  Category:

  Date:

  X