k

If you’d like to try an alternative to classic porcelain, then Tonda is the perfect complement to your home.

Newsletter


  Follow us

  Get inspired

  Subscribe to our Newsletter for news on latest products and sales


   Search

   Meziválečné období

   Po pádu německého císařství po konci první světové války se etablovala demokratická Výmarská republika. Ta musela čelit řadě palčivých problémů, vlně nepokojů a rebelií a navíc se vyrovnat s poválečným uspořádáním a novými pořádky v Evropě. Po období stabilizace na konci 20. let ale republiku zasáhla obrovská hospodářská krize, rapidně rostl počet nezaměstnaných a stát se dostával do hluboké krize ve všech ohledech. Rychle rostla a sílila podpora komunistů, stejně tak jako extrémní pravice. Především ozbrojené složky Hitlerovy NSDAP, oddíly SA, sváděly s komunisty pouliční boje, bitky a šarvátky.

    

   Ukázat předměty z tohoto období

   Více odborného textu naleznete v našem katalogu.

   Category:

   Date:

   X