Pravidelně Vás budeme informovat o nově přidaných položkách a odborných článcích u nás na webu.

Newsletter


  Přidejte si nás

  Search

  Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861

  Šavle rakousko-uherských důstojníků pěchoty vzor 1861. V dobrém stavu, jílec mírně opotřebovaný, pochva a ozdobný střapec chybí. Pěchotní šavle vzor 1861 představovala první skutečně unifikovaný typ důstojnické šavle, avšak stále lze u těchto typů nalézt poměrně výrazné rozměrové a tvarové odchylky. Předepsaná délka čepele byla 840 mm, ale důstojníci si je často nechávali vyrábět na míru i s různými ozdobnými prvky jako byly například ryté nebo leptané čepele.

  Description

  V habsburské armádě až do roku 1850 nosili důstojníci německé pěchoty jako poboční zbraň především kord, zatímco důstojníci uherské pěchoty byli vyzbrojeni klasickou šavlí. Teprve předpisem z 21. dubna 1850 byla zavedena první jednotná šavle pro důstojníky všech pěších pluků habsburské monarchie. Její tvar byl velice podobný právě pozdější a nejznámější rakouské šavli pro důstojníky pěchoty z roku 1861. Šavle 1861 má jasně charakteristický esovitě prohnutý koš z plochého ocelového pásu a stala se výrazným symbolem rakousko-uherského důstojníka 2. poloviny 19. a počátku 20. století. Ve výzbroji armády zůstal tento vzor šavle až do pádu habsburské monarchie v roce 1918.

  Pěchotní šavle vzor 1861 představovala první skutečně unifikovaný typ důstojnické šavle, avšak stále lze u těchto typů nalézt poměrně výrazné rozměrové a tvarové odchylky. Předepsaná délka čepele byla 840 mm, ale důstojníci si je často nechávali vyrábět na míru i s různými ozdobnými prvky jako byly například ryté nebo leptané čepele.

  Pěchotní důstojnická šavle vzor 1861 byla určena pro vojáky od hodnosti praporčíka výše. Od roku 1887 byli touto šavlí vyzbrojováni také pěchotní šikovatelé nebo někteří myslivci.

  Additional information

  Kolekce

  Období

  Barva

  Materiál

  Typ produktu

  Formy prodeje

  X